Máy hút chân không

Máy hút chân không

0 out of 5

1,000,000

  • Mô tả

Mô tả

áy hút chân không vacuum là dụng cụ được sử dụng hút chân không và kiểm tra lưu lượng gas lạnh trong hệ thống ống đồng dẫn ga.

Máy hút chân không có 2 loại: máy hút chân không 1 cấp (máy hút chân không 1 hp) và máy hút chân không 2 cấp (máy hút chân không 2 hp).

Bảng danh sách và thông số kỹ thuật của máy hút chân không vacuum điện lạnh:

Máy hút chân không 1 cấp:

Model VP115
(VP-1)
VP125
(VP-1.5)
VP135
(VP-2)
VP145
(VP-2.5)
VP160
(VP-3)
VP180
(VP-4)
VP1100
(VP-5)
Lưu lượng 50 Hz 1.5CFM 2.5CFM 3.5CFM 4.5CFM 6CFM 8CFM 10CFM
42 L/min 70 L/min 100 L/min 128 L/min 170 L/min 226 L/min 283 L/min
Độ chân không 5 pa 5 pa 5 pa 5 pa 5 pa 5 pa 5 pa
Công suất ¼ hp ¼ hp 1/3 hp 1/3 hp ½ hp ¾ hp 1 hp
Đầu vào ¼ Ren ¼ Ren ¼ Ren ¼ Ren 3/8 Ren 3/8 Ren 3/8 Ren
Lượng dầu 320 ml 300 ml 350 ml 350 ml 450 ml 700 ml 800 ml
Trọng lượng 5.3 kg 5.5 kg 6.5 kg 6.8 kg 10 kg 14 kg 14.5 kg

Máy hút chân không 2 cấp:

Model VP255
(2VP-1)
VP235
(2VP-1.5)
VP245
(2VP-2)
VP260
(2VP-3)
VP280
(2VP-4)
VP2100
(2VP-5)
Lưu lượng 50 Hz 1.5CFM 2.5CFM 3.5CFM 6CFM 8CFM 10CFM
42 L/min 70 L/min 100 L/min 170 L/min 226 L/min 283 L/min
Độ chân không 3*10-1 pa 3*10-1 pa 3*10-1 pa 3*10-1 pa 3*10-1 pa 3*10-1 pa
Công suất ¼ hp ¼ hp 1/3 hp ½ hp ¾ hp 1 hp
Đầu vào ¼ Ren ¼ Ren ¼ Ren 3/8 Ren 3/8 Ren 3/8 Ren
Lượng dầu 320 ml 300 ml 350 ml 450 ml 700 ml 800 ml
Trọng lượng 7 kg 11 kg 11.8 kg 15 kg 15.5 kg 16 kg
Gọi ngay
Showroom